Kristdemokrat i Mark

Om det politiska livet

Märkligt: Provvalet och valsedeln till EP-valet

Kristdemokraterna har genomfört ett provval. Det skedde i somras, närmare bestämt i augusti. 

Det var lite okonventionellt så till vida att det inte var medlemmarna i partiet som fick utöva sin rösträtt utan det skedde på extra-ordinarie distrikststämmor, där valda ombud från lokalavdelningarna fick vara med och rösta.

Resultatet av provvalet blev klart tidigt under hösten, men offentliggjordes inte. Inte heller lades ett förslag till valsedel fram av valberedningen till den tidpunkt då det skulle vara klart, utan de behövde mer tid att fundera på sitt förslag till valsedel.

Nu har både provvalet (PDF-fil) offentliggjorts, och valberedningens förslag till valsedel blivit publicerat.

Lennart Sacredéus fick som synes flest ringar, dvs val att står först på listan. Han fick också ett mycket högt antal kryss (fjärde plats).  Men han finns inte med på den föreslagna valsedeln. 

Man frågar sig varför?

Ytterligare några justeringar gjordes: Christina Doctare, som fick flest kryss, och kom strax efter Sacredéus i antal ringar (förstaplats), sattes först på fjärde plats på valssedeln.

Några reaktioner:

Dalademokraten skriver

“Kristdemokraternas beslut att lyfta bort Lennart Sacrédeus, kristdemokratisk riksdagsledamot från Mora, från kandidatlistan inför valet till Europaparlamentet väcker anstöt. Det är uppseendeväckande att ett parti som så ofta talar om värdegrund inte respekterar sina egna medlemmars önskan.”

Dagen skriver om reaktionerna, och säger att valberedningens ordförande nu vill satsa på nya kort, och att Lennart Sacrédeus tillhör de gamla.

Några reflektioner:

Bland valberedningens förslag finns flera bra namn bland de första tio. Men många av dem är äldre än Lennart och har varit med i partiet lika länge, eller längre än Lennart.

Vad menar Göran Sydhage när han säger att valberedningen vill satsa på nya kort, och att Lennart tillhör de gamla?

Eller ligger något annat, som inte sägs öppet bakom? Säg i så fall det, så att vi alla kan vara med och bedöma rimligheten i det beslut valberedningen fattade när de inte tog med honom i listan.

Resultatet av provvalet är intressant.

Man kan notera att de som står för en linje som idag är lite på kant med partistyrelsen, och som kan sägas stå för en mer ortodoxt kristdemokratisk ideologisk linje har fått ett oerhört stort stöd i antal röster. 

Detta trots att det inte var partimedlemmar utan distriktsombud som röstade. 

Är partiledningen och partistyrelsen helt enkelt ur takt med partiapparaten (räknat de som är ombud). Och hur är takten då om man jämför med partimedlemmarna?

Jag förstår att valberedningen behövde den extra tiden för att fundera på hur de skall få ihop valsedeln.

Om resultatet i provvalet stämmer (och det gör det väl?), då står vi inför en spännande framtid.  Partiledningen behöver lyssna mer på sitt fotfolk, både de som är aktiva i lokalföreningarna (dvs de som blir ombud i distriktsstämmorna) och de som är parti-medlemmar.

Det skall bli intressant att se nästa opinionsundersökning.

Advertisements

2008/12/21 - Posted by | EP-valet, kristdemokraterna, provval

1 Comment »

  1. […] i mitt resonemang har jag redan skrivit om här. Läs gärna det […]

    Pingback by Partiets verkliga dilemma « Kristdemokrat i Mark | 2009/01/18


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: