Kristdemokrat i Mark

Om det politiska livet

Mer siffror

En drivkraft som jag tror partiledningen haft, utifrån sin tolkning av rapporten från partiets valanalysgrupp, är att vi måste bredda partiet åsiktsmässigt, få högt till tak, och ta bort folks fördomar om partiet.

Det är vällovligt – men har vi lyckats genom de utspel vi (partiledningen) gjort bl. a i abortfrågan?

Så här ser väljarstödets utveckling ut sedan valet 2006. Notera den stadiga nedgången efter det att Göran Hägglund i riksdagen i december 2006 avslöjade att regeringen tänkte lägga fram en proposition om utländska kvinnors rätt att göra abort i Sverige.

Jag redovisar SIFO:s siffror för att få bästa jämförbarhet.

Kristdemokraternas valresultat i 2006 års val: 6.6 %

2006
Okt 5.9 %
Nov 5.3 %
Dec 5.7 % (SCB: 5.7 %)

2007
Jan 4.9 %
febr 5.6 %
mar 5.6 %
apr 5.4 %
maj 4.5 %
jun 3.8 % (Demoskop: 3.8 %, SCB: 4.4 %)
jul (Demoskop: 3.5 %)
aug (Sentio: 3.7 %)

Till detta skall noteras att Sentio Research Sverige i en väljarundersökning konstaterar att av de som lämnar Kristdemokraterna går 66 % till gruppen osäkra väljare, de svarar “Vet ej” på frågan vad de skulle rösta på. Min slutsats är att de hittar inget bättre parti, och det är troligen abortfrågan som ger utslag i detta svar.

2007-08-14:
Jag noterar att vi inte längre får opinionsundersökningarna redovisade i Kristdemokraternas FirstClass-forum, vilket vi tidigare alltid fått månad för månad…

Advertisements

2007/07/04 - Posted by | abort, kristdemokraterna, väljaropinion

1 Comment »

  1. […] Läs mer om opinionsutvecklingen och partiets väljarstöd här. […]

    Pingback by Lars F. Eklund utträder ur partiet « Kristdemokrat i Mark | 2007/09/07


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: