Kristdemokrat i Mark

Om det politiska livet

Ny adress till min blogg

Jag håller på att lägga upp bloggen på min egen server. Gå till http://perherman.se

2009/03/03 Posted by | Uncategorized | | Leave a comment

Gud välsigne Sverige!

I Måndagsklubben i Radio Sjuhärad när jag var med och debatterade om Kristdemokraterna intervjuades några från den lokala Pingskyrkan, bla riksdagsledamotern Else-Marie Lindgren, där hon menade att statsministern i Sverige ska kunna avsluta sina tal med att att säga att Gud ska välsigna Sverige.  Hon  jämförde med USA där det är vanligt att presidenten avslutar sina tal med att säga Må Gud välsigna USA.

Aftonbladet genomförde en webb-undersökning och den fick över 64.000 röstande på en enda dag!

Av dem tyckte 20 % att statsministerna bör avsluta sina tal med att välsigna Sverige!

Intressant!

2009/03/03 Posted by | Kristna väljare, politiskt korrekt | , , | Leave a comment

FN dementerar anklagelser mot Israel

Under kriget i Gaza kom mängder av anklagelser mot Israel. De var svåra att verifiera eller falsifiera. Nu har dock en av de allvarligare anklagelserna visat sig vara falsk.

Israel har inte bombat FN-skolan (UNRWA:s skola).

Läs mer här.

2009/02/10 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Radio Sjuhärad

Efter partifullmäktiges beslut om att inte ta med Lennart Sacrédeus uppstod en debatt i Expressen, Svd m fl medier.

Radio Sjuhärad ville ordna en debatt mellan mig och Kristdemokraternas partisekreterare, Lennart Sjögren, som dock avstod att debattera. (Läs här under den 22 januari). Ni kan lyssna till mitt inlägg här och Lennart Sjögrens senare intervju här.

Idag ordnade Radio Sjuhärad, Måndagsklubben, en debatt igen om Kristdemokraterna. Inbjudna var jag, Maj Steen (M), kommunfullmäktiges ordförande i Borås),  Stefan Lindborg (V). Ni kan lyssna på första halvtimmen här, och andra delen här (ca 10 minuter).

Programmet annonserades som “Blir det bättre om Gud styr Sverige?”.

Jag hade hoppats debattera partiets ideologiska utveckling, men det blev fokus på abortfrågan och frågan om äktenskapet.

Eftersom jag tror att det är viktigt att stå för våra åsikter även om de är obekväma och politiskt inkorrekta så är det ok att det blev som det blev.

2009/02/09 Posted by | abort, Äktenskapet, debatt, Kristdemokratisk ideologi | 1 Comment

Partiets verkliga dilemma

Igår var jag på partifullmäktige i Stockholm, och efter en öppen debatt beslöt vi att fastställa valsedeln till Europaparlamentet i enlighet med partistyrelsens förslag.

Den enda ändringen som det blev votering om, och en stor diskussion kring, var frågan om Lennart Sacrédeus skulle vara med på listan eller inte.

Eftersom Svd i dag citerar mig så vill jag skriva vad jag sade till journalisten, eftersom hon inte fattade min poäng, och bara citerar få valda brottstycken.

Huvudpoängen i mitt resonemang har jag redan skrivit om här. Läs gärna det först.

I mitt tal på partifullmäktige så drog jag också detta i korthet.  Jag vill här nedan utveckla mina tankar något.

Partiledningen (PS och ledande funktionärer) driver idag partiet i en förändringsprocess för att försöka attrahera nya väljargrupper. De försöker placera Kristdemokraterna som ett allmänborgerligt parti, baserat på kristdemokratisk ideologi, men med en mer social-liberal agenda än den traditionella kristdemokratin som finns i Europa, och som Kristdemokraterna i Sverige utvecklats till och som finns dokumenterad i partiprogrammet från 2001.

I sina försök att göra Kristdemokraterna till ett “rumsrent” parti (i medias ögon, och för att attrahera väljargrupper som tycker att partiet har varit för konfessionellt), så har partiledningen försökt föra av vissa frågor från agendan, och tona ned andra frågor, och i stället lyfta fram nya allmängiltiga frågor som inte varit typiska för oss tidigare (t.ex fastighetsskatten, bensinskatten).

Däremot har de drivit denna process på ett sätt som alienerar inte bara kärnväljare, utan även många av de aktiva lokala politikerna som håller upp partiet i grunden. Jag tror vi behöver vara stolta över vårt parti, stolta över våra ideologiska ställningstaganden, men det är något som många har svårt idag. (åt ena eller andra hållet).

Vissa frågor har blivit tabu. Den som är mest tabu-belagd är förstås abort-frågan, och hur man hanterar det ökande antalet ungdomsaborter.

Som exempel på hur man lägger locket på (ovanifrån) kan man nämna (vilket jag gjorde för journalisten) att på rikstinget för 2 år sedan så gick partistyrelsen ut hårt för att kväsa abortfrågan och de som vill driva den – en gång för alla. Sättet de gjorde det var sådant att allt som har med abort att göra, eller ens kommer i närheten av att antyda någon kontakt med abortfrågan blir skambelagt och tabu. En av motionerna på rikstinget föreslog att partiet skall verka för att definitionen av när ett foster skall räknas att vara ett barn skulle sänkas från vecka 28, till vecka 22 i enlighet med WHO:s rekommendationer.  När denna motion kom upp så vågade flertalet inte rösta för detta (bara en minoritet röstade för), och motionen avslogs, trots att samtliga remissinstanser tillstyrkt förslaget att sänka gränsen när frågan gick på remiss 2006.

Märk väl att i början av 2008 beslöt regeringen att sänka gränsen till vecka 22, dvs vår partiledare Göran Hägglund går här emot vårt rikstings beslut, och det utan någon diskussion i partiet, eller ens någon förklaring om varför partiet bytt ståndpunkt i frågan (jag har inte sett någon i alla fall). Att ena året kväsa en motion om detta och nästa år besluta i motionens anda är för mig ett tecken på att det gått “troll” i frågan.

Att Lennart Sacrédeus inte kommer med på valsedeln är inte den intressanta poängen när man analyserar provvalet, och tittar på valsedeln. Att diskutera detta är att ge sig in i en pseudodebatt.

Att utesluta honom från valsedeln, vilket vi gjorde i fredags, är att bädda för en fortsatt pseudodebatt, vilket kommer skada partiet. Det är det olyckliga med beslutet, att pseudodebatten fortsätter.

För det viktiga är inte att vi uteslöt honom. Det viktiga är provvalsresultatet, och den lista vi fastställde. Vi har en otroligt bra lista som den är idag.  De första 5 är mycket bra namn: Ella Bohlin 1:a, Sofia Modigh 2:a (som varit med att starta den nya nykterhetsrörelsen VITA, Per Landgren 3:a en mycket ideologiskt förankrad kristdemokrat. Christina Doctare på 4:e plats, Tuve Skånberg på 5:e plats, och Rolf Åbjörnsson samt Annelie Enochsson längre ned är alla Fellows vid Claphaminstitutet, där jag också är aktiv. Bland topp 10 finns ingen med läggning åt allmänborgligt social-liberalt håll.

Dett är den intressanta reflektionen: provvalet gav ett mycket kraftigt utslag till förmån för “klassiska kristdemokrater”, eller värdekonservativa om man vill kalla dem så. De är helt dominerande om man räknar antalet röster och ringar.

Valsedeln som den är idag är därmed en mycket bra valsedel, och topp-kandidaterna är inte representanter för en social-liberal kristdemokrati. Så långt allt gott.

Provvalsresultatet blir för mig ett bevis för att partiledningen och funktionärer (från partifullmäktige uppåt) inte går i takt med sitt fotfolk (räknat som de som var ombud i provvalet). Den går än mindre i takt med sina medlemmar, eller sina kärnväljare. Dessa blir mer och mer desillusionerade av hur partiet agerar, och hur utfallet blir av vårt regeringssamarbete. (Fastighetsskatten, bensinskatten, ett urvattnat vårdnadsbidrag, ett för svagt försvar för äktenskapet (även om det är G i denna frågan så är det inte MVG).

Att utesluta Lennart Sacrédeus var ytterligare en sådan (onödig) manöver som skadar partiet. Jag tror inte det är den värsta, men den stärker folks uppfattning att partiet leds åt fel håll.

Göran Hägglund talade på partifullmäktige om att vi behöver vara lagspelare. Gott! Men låt då oss som representerar den tysta interna majoriteten (enligt min uppfattning) få vara med och spela. Vi känner oss sido-spelade (sidestepped), dvs inte respekterade, inte tagna  på allvar, vi får inte komma fram, man rekryterar inte bland oss när det gäller ledande funktionärer osv.) En ja-sägarmentalitet och själv-censur odlas som är märkbar när man åker på distriktsordförandemöten och på partifullmäktige.

I vårt handlingsprogram 2008-2010 står en inledande vision om att vi är ett parti med högt till tak. Det taket är idag inte så högt som det sägs. Tyvärr.

Om partiet inte ändrar sig, dvs höjer taket, låter oss alla spela med,  och tillåter ärliga försök att komma till tals med svåra politiska frågor som ungdomsaborterna (t.ex genom att genomföra ett brett handlingsprogram mot ungdomgraviditeter i enlighet med en annan motion som avslogs), då kommer våra kärnväljare att överge oss, och många medlemmar och lokalpolitiker kommer tappa geisten. Och vi kommer inte ha rekryterat nya, eller attraherat nya väljargrupper som väger upp detta.

Ett parti som inte förmår entusiasmera en absolut huvudpart av sina partimedlemmar och sina lokalaktiva går en dyster framtid till mötes.

Eftersom vi länge balanserat på 4% gränsen, och trots att vi stått upp för äktenskapet inte rekryterat nya väljare, tror jag att ett fortsatt stort avstånd mellan partiledning och fotfolk kommer innebära att vi inte klarar oss in i riksdagen 2010. Det brukar ju vara vårt fotfolks insatser i valrörelsen som gör att vi hämtar in i slutspurten.

Ett parti kan inte fungera utan 100 % stöd underifrån.

Jag hoppas jag får fel, och jag kommer göra mitt för att öka entusiasmen och mana till fortsatt tro på partiet.

Vi måste få högt till tak, och acceptera att det finns olika uppfattningar i en del sakfrågor, i vetskap att vi trots allt bygger på en kristdemokratisk ideologi. Det är ideologin som är viktigast att vi håller fast vid och är överens om.

Än finns det hopp för partiet, men det krävs två för att dansa tango. Partiledningen kan inte dansa ensamma utan behöver oss, och jag hoppas att de inser att vi är viktiga för partiets framtid.

PS.

* Jag delar inte Sacrédeus uppfattning i EU-frågan (jag är för EU, och vill införa Euron, och kan t.om. tänka mig att vi går med i Nato).  I denna fråga är ju också flera partier splittrade i falanger. Och så måste det få vara.

**  Med klassisk kristdemokrati menar jag inte att vi skall vara ett konfessionellt parti, utan vi behöver mer av kristdemokrati i europeisk tappning, och mindre marknadsliberal social-liberalism av allmänborgerlig karaktär.

Jag har inga problem att skilja på det “värdsliga och det andliga regementet” (jmf. Luther), men förstår att det är svårare från de som kommer från frikyrklig bakgrund.

Frågan om klassisk kristdemokrati, och beteckningen värde-konservatism, är värd reflektion och ytterligare inlägg.

Läs också SvdSvd, DN samt DagenDagen och Dagen

2009/01/17 Posted by | abort, åsiktsfrihet, debatt, EP-valet, ideologi, Kristdemokrati, Kristdemokratisk ideologi, Kristna väljare | | 1 Comment

Israel försöker undvika civila offer

Här i Sverige, i media och i många bloggar, beskrivs Israels Gazaoffensiv på ett sätt som gör att kan dra slutsatsen att Israel medvetet skjuter mot hus och områden så att civila skadas.

Israel själv hävdar motsatsen och säger att de enbart vill träffa Hamas-krigare, och deras anläggningar, och att de gör allt de kan för att undvika civila offer.

Här i denna film ser vi exempel på detta. En högupplöst kamera filmar en Hamas-bil, och riktar in målet för den israeliska missilen. Men när bilen i ett fal åker in i ett vanligt bostadshus garage, och i de två andra fallen åker in på en gata med många civila, så väljer målinriktaren att rikta om siktet så att missilen faller på en helt annan plats för att undvika civila offer.

2009/01/13 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Raketer och anti-flygplanskanon i Moské

Hamas väljer medvetet att utsätta civila för risken att bombas genom att lagra vapen, raketer, bomber i civila inrättningar, och i tunnlar som går genom bostadsområden.

Här en film som visar att man funnit vapen och raketer i en Moské.

De försåtminerar också bostäder och skolor. Se nedanstående film. Där visas också att vapenförråd förvaras i skolan.

2009/01/13 Posted by | Hamas, Israel, Palestina | Leave a comment

Hamas villkor för vapenstillestånd

Det talas om vapenstillestånd.

Läste just en intervju med Musa Abu Marzouq, (deputy head of Hamas’ political bureau) som bor i Damaskus.

Observera att när han frågas om villkoren för ett vapenstillestånd säger att 

1. Israel måste upphöra med sin agression och dra sig tillbaka från Gaza

2. Israel måste öppna gränserna.

MEN han säger samtidigt att det inte betyder att Hamas kommer upphöra med raketbeskjutningarna.

Talar vi om vapenvila då? Ja, enligt Hamas definition.

2009/01/10 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Norska läkaren Mads Gilbert – vittne, men är han trovärdig?

Här är en film på youtube. Den visar en tragisk händelse, en bror filmar sin egen brors död, efter en missilattack på deras hus.

Eller?

Jag som enbart har sjukvårdsutbildning från lumpen, och där lärde mig att ge hjärt massage, såg att detta var fake. Jag har senare fått ytterligare belägg för min misstro av läkare på internet (se länk längst ned).

Om pojken verkligen var döende eller död skulle den vitklädde “läkaren” mycket väl kunnat göra en riktig hjärt-massage (vilket måste göras med kraft). Det pekar mot att pojken sannolikt lever. Mot en levande kan man inte göra en riktig hjärt-massage utan att det gör riktigt ont, det ser man också på alla TV-filmer, där man också ger låtsas-massage.

Är det så att brodern dött är det tragiskt, lika väl som varje människas död är en förlust och en tragedi. Och jag beklagar detta Men min avsikt med att visa klippet är att ett led i mitt försök att analysera Hamas metoder. I detta fallet metoder att försöka lura västvärldens naiva journalister och tittare.

Det är cyniskt.

Den blonde läkaren på filmen är den kände Mads Gilbert, som kommit fram i media. Han är är kommunist, och har försvarat Aq Qaidas moraliska rätt att angripa World Trade Center, 9/11 2001, se artikel i Wikipedia.

Läs om hans försvar här i norska tidningen Dagbladet. Han försvarar alltså terrorangrepp på USA som legitimt, och jag förmodar att han även försvarar terrorangrepp på Israel.

Läs läkarens kommentarer till filmen:

http://www.liveleak.com/view?i=425_1231445374

2009/01/10 Posted by | Hamas, Israel, Palestina | Leave a comment

Hamas användande av civila sköldar

Hamas uttnyttjar civila som skydd, som mänskliga skärmar.

Varför?

För att de vill att de skall dö, så att världen skall bli upprörd, och palestinier och araber skall bli än mer fyllda av glöd i sitt hat mot judarna och Israel.

Jag skall samla citat och bilder för att visa detta.

När Israels underrättelse fått information om att ett hus innehåller ett lager av raketer och vapen ringer de till husägaren och varnar innan de bombar huset. Ibland släpper de också flygblad, när det gäller ett större komplex.

Nedanstående klipp bekräftar detta och visar också att Hamas strategi är att medvetet använda civila för att agera som sköldar.

I följande klipp erkänner Hamas denna strategi:

 

Här ett exempel på Hamaskrigare som använder en FN-ambulans för att transporteras sig under strider mot Israeliska soldater.

Någon som undrar varför Israel ibland beskjuter “civila mål”?

Ytterligare klipp med bilder på raketeravskjutningsramper, och vapenförråd i civila bostadsområden och i Moskétomt.

 

Nästa klipp har jag har inte lyckats “embedda” här, men klicka på länken nedan.

http://www.liveleak.com/e/116_1231063776

2009/01/10 Posted by | Hamas, Israel, Palestina | Leave a comment